spacer.png, 0 kB
  • English
Publikacja

Warunkiem publikacji jest:

- przesłanie tekstu artykułu sformatowanego zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi w wersji elektronicznej (plik .doc lub .pdf)  na adres Komitetu Organizacyjnego kiw_konferencja@ue.katowice.pl
- przesłanie wydrukowanego i podpisanego oświadczenia Autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na adres:

        Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
        Katedra Inżynierii Wiedzy
        ul. Bogucicka 3
        40-226 Katowice

- uzyskanie pozytywnej recenzji
- uiszczenie opłaty konferencyjnej

Artykuły, które spełnią powyższe warunki zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (3 pkt) - w takim przypadku objętość przesłanych artykułów może wynosić więcej niż 40 tyś. znaków.

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w Studiach Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (9 pkt) - w takim przypadku autorzy wybranych publikacji zostaną poproszeni o skrócenie objętości przesłanych artykułów do 20 tyś znaków.


WYMOGI EDYTORSKIE

W celu usprawnienia procedur wydawniczych organizatorzy proszą o:

- sformatowanie tekstu referatu zgodnie z szablonem: szablon.dot
- uwzględnienie zaleceń dotyczących formatowania tekstu, które znajdują się dodatkowo w pliku: wymagania.pdf
- przesłanie wraz z referatem podpisanego oświadczenia: oswiadczenie.pdf

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes