spacer.png, 0 kB
  • Polish
Program konferencji

 

Niedziela 18 września 2011

Od 16:00  Przyjazd gości

Warsztaty

Praktyczne wprowadzenie do systemów ekspertowych rmse cz.1

17:00 -19:00  prof. dr hab. Antoni Niederliński

Istotą administrowania jest wyciąganie wniosków z rozlicznych dokumentów i implementowanie tych wniosków.  Wnioskowanie – jak każda czynność wykonywana przez człowieka – jest narażone na błędy o rozlicznych źródłach, np. błędy interpretacji, błędy uprzedzenia, błędy zmęczenia.

Systemy ekspertowe oferują komputerowe wspomaganie wnioskowania, eliminujące wymienione źródła błędów.  W tym celu należy interesujące nas dokumenty zapisać w postaci sformalizowanej bazy wiedzy, z której system wnioskujący (będący częścią systemu ekspertowego) wyciąga wszystkie możliwe wnioski i odpowiada na wszystkie możliwe pytania związane z tym dokumentem. 

Celem tutorialu „Praktyczne wprowadzenie do systemów ekspertowych rmse” jest pokazanie, jak można dokumenty administracyjne przedstawić w postaci baz wiedzy zrozumiałych dla wybranych systemów ekspertowych i jak można je zastosować do wnioskowania.

19:30        O zarządzaniu wiedzą przy biesiadnym stole

Poniedziałek 19 września 2011

7:00-9:00  Śniadanie

09:00        Otwarcie Konferencji

prof. UE dr hab. Jan Pyka
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

I Sesja plenarna

Technologie wiedzy w administracji publicznej

09:10        prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Kierunki rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i ich integracja

09:40        Renata Domagała, Andrzej Noras

SEKAP2 – nowe usługi i możliwości na przykładzie Urzędu Miasta Katowice

10:10        dr inż. Krzysztof Leja, mgr inż. Anna Iwańska

Urząd miasta organizacją uczącą się? Raport z badań

10:40        dr Mirosław Dyczkowski

Źródła wiedzy wspomagania procesu zarządzania efektywnością zastosowań systemów klasy FSM/FFA w obszarze zarządzania publicznego

11:10        Przerwa kawowa

II Sesja plenarna

Technologie wiedzy w systemie ochrony zdrowia

11:30        prof. dr hab. Kazimierz Ryć, doc. dr Zofia Skrzypczak

Przewidywana długość życia a wydatki na ochronę zdrowia  w krajach Unii Europejskiej

12:00        dr n. med. Leszek Sikorski

12:30        prof. dr hab. inż. Mieczysław Owoc, dipl.-inf. Payam Homayounfar

Data Mining Techniques as an Essential Part of Healthcare Systems

13:00        prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda, dr Elżbieta Nawrocka

Nowe modele biznesu turystycznego

13:30        Obiad

Warsztaty

Praktyczne wprowadzenie do systemów ekspertowych rmse cz.2

14:30 -16:00  prof. dr hab. Antoni Niederliński

I Sesja panelowa

Informatyczne aspekty zarządzania wiedzą w administracji publicznej

14:30        dr Krzysztof Kania

Analiza możliwości informatycznego wspomagania programów projakościowych w organizacjach publicznych

14:50        dr inż. Janina Banasikowska

Analiza przydatności Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP do realizacji e-usług w województwie śląskim

15:10        dr inż. Sergiusz Strykowski, dr inż. Rafał Wojciechowski

Automatyzacja przebiegu postępowań administracyjnych oparta na kompozycji procesów elementarnych na przykładzie wydania dowodu osobistego

15:30        dr Ryszard Jurkowski

Systemy informatyczne w spółkach kapitałowych sektora MSP w województwie kujawsko- pomorskim

15:50        dr Agata Filipowska, dr Monika Kaczmarek

Technologie Web 2.0 w realizacji wizji Corporate Semantic Web

Panel plenerowy

16:15        Przejażdżka Jurajskim Tramwajem

20:00        Uroczysta kolacja

Wtorek 20 września 2011

7:00-9:00  Śniadanie

III Sesja plenarna

Technologie informatyczne i zarządzania wiedzą w systemie i jednostkach ochrony zdrowia

09:10        dr Jacek Michalak

Przyczyny rozbieżności między danymi zawartymi w dokumentacji medycznej i statystycznej

09:40        dr Beata Buchelt

System opieki zdrowotnej w Polsce, jako kluczowa determinanta rozwoju funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne

10:10        dr Maria Karlińska

Polskie projekty telemedyczne w kontekście światowych trendów rozwoju telemedycyny

10:40        mgr Bartłomiej Michalak

Nadzór nad informacją w polskim systemie ochrony zdrowia

Dyskusja

11:10        Przerwa kawowa

II Sesja panelowa A

Technologie informatyczne i zarządzania wiedzą w systemie i jednostkach ochrony zdrowia

11:40        dr Paweł Kocoń, dr Radosław Molenda

Zastosowanie wiedzy o typach umysłu w rekrutacji pracowników sektora publicznego

12:00        mgr Danuta Rozpędowska-Matraszek

Innowacja jako czynnik istotnie wpływający na skrócenie średniego czasu pobytu pacjenta w szpitalu – analiza według województw

12:20        mgr inż. Katarzyna Mleczko

Koncepcja doskonalenia procesów transferu zasobów wiedzy w organizacji szpitalnej

12:40        mgr Daniel Kaparuk

Pozyskiwanie wiedzy na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

13:00        dr Tomasz Staś

Możliwości wykorzystania algorytmów ewolucyjnych w zadaniach obliczeniowo złożonych

II Sesja panelowa B

Teoretyczne aspekty zarządzania wiedzą w administracji publicznej

11:40        dr Przemysław Polak

Bariera ludzka w zastosowaniu podejścia procesowego w jednostkach

12:00        dr hab. Stanisław Sirko, dr Marzena Piotrowska-Trybull

Funkcjonowanie jednostki wojskowej na terenie gminy - wybrane wyniki badań

12:20        dr Justyna Lipińska

Współpraca cywilno-wojskowa w polityce bezpieczeństwa państwa

12:40        dr hab. Marek Wrzosek

Współczesna technologia w procesie kształcenia oficerów armii zawodowej

13:00        dr Małgorzata Kurleto

Modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych w zarządzaniu biur podróży

13:20        Zakończenie konferencji

13:30        Obiad

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes