Od 1 do 30 marca 2012 roku, przeprowadziliśmy badanie wśród polskich firm - Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2012. Teraz publikujemy wyniki dla różnych sektorów gospodarki.

Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw został oparty na 50 zagadnieniach związanych z potencjałem, strategią i przewagą konkurencyjną - elementami zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa. W kwestionariuszu Barometru pytaliśmy o to, jakimi zasobami firmy dysponują, jaką strategię realizują i jakie przejawy przewagi konkurencyjnej osiągają. Żadne z pytań nie dotyczyło tajemnic handlowych ani wskaźników finansowych.

W badaniu wzięło udział 109 firm z 21 sektorów gospodarki - od petrochemii i przemysłu ciężkiego do usług dla biznesu, doradztwa i szkoleń. Różnorodność sektorów gospodarki wyprzedziła nasze założenia, dlatego opracowując raport nie zdecydowaliśmy się na obliczenia statystyczne. Wyniki nie byłyby reprezentatywne.

Wyniki przedstawiamy w formie studium przypadku 12 firm z 12 różnych sektorów. Ich przedstawicielom, którzy odpowiedzieli na pytania Barometru, nadaliśmy imiona i nazwiska. We wszystkich tych firmach pracują właśnie oni - ludzie, którzy kierują, realizują zadania, codziennie odczuwają konkurencyjność swojej firmy.

Poniżej pobierz specjalny raport w 12 częściach, każda dla jednego z 12 sektorów gospodarki. Dodatkowo możesz zobaczyć graficzne zestawienie cech wybranych firm w osobnych plikach dla potencjału, strategii i przewagi konkurencyjnej.

Adam Nowak
Szkolnictwo wyższe
Agnieszka Piecha
Usługi dla biznesu
Aleksandra Bela
Nieruchomości
Anna Kosina
Usługi budowlane
Danuta Dąbrowska
Doradztwo i szkolenia
Henryk Kosa
Elektro-techniczny
Irena Walczak
Serwis biurowy
Jan Kowalski
Usługi inżynierskie
Krzysztof Sikorski
Hotelarstwo i gastronomia
Stefan Kowalczyk
Petrochemia
Tomasz Janoszewski
Handel surowcami i produkcja
Wojciech Janocha
Finanse
Potencjał konkurencyjny 2012 Strategia konkurencji 2012 Przewaga konkurencji 2012
* Wszelkie podobieństwo nazwisk osób i specjalizacji firm jest przypadkowe.