Od 1 do 30 marca 2013 roku, przeprowadziliśmy badanie wśród polskich firm - Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2013. Teraz publikujemy raport dotyczący konkurencyjności polskich firm.

Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw został oparty na 30 zagadnieniach związanych z potencjałem, strategią i przewagą konkurencyjną - elementami zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa. W kwestionariuszu Barometru pytaliśmy o to, jakimi zasobami firmy dysponują, jaką strategię realizują i jakie przejawy przewagi konkurencyjnej osiągają.

W badaniu wzięło udział 173 firmy z różnych sektorów gospodarki - od petrochemii i przemysłu ciężkiego do usług dla biznesu, doradztwa i szkoleń. Wyniki przedstawiamy w formie studium przypadku najmniej i najbardziej konkurencyjny firmy w 2013 roku. Dodatkowo pokazujemy odpowiedzi na poszczególne pytania barometru. Widać wyraźnie dominujące cechy, jakie posiadały firmy biorące udział w badaniu.

Poniżej pobierz specjalny raport: charakterystykę firm biorących udział w badaniu, opis najmniej i najbardziej konkurencyjnej firmy oraz zestawienie odpowiedzi respondentów dla firm w 2013 roku.

Najmniej konkurencyjna firma 2013 Najbardziej konkurencyjna firma 2013
Charakterystyka przedsiębiorstw 2013 Konkurencyjność przedsiębiorstw 2013