Od 1 do 30 marca 2014 roku, przeprowadziliśmy badanie wśród polskich firm - Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014. Teraz publikujemy raport dotyczący konkurencyjności polskich firm.

Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw został oparty na 45 zagadnieniach związanych z potencjałem, strategią, przewagą konkurencyjną, pozycją konkurencji i platformą konkurencji - elementami zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W badaniu wzięło udział 252 firmy z różnych sektorów gospodarki - od petrochemii i przemysłu ciężkiego do usług dla biznesu, doradztwa i szkoleń. Wyniki przedstawiamy w formie analizy statystycznej wybranych zagadnień.

Poniżej pobierz specjalny raport: charakterystykę firm biorących udział w badaniu w 2014 roku.

Raport Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014